Program

8:30 – 9:30 Registrácia
10:00 Začiatok hry – kanón štart
15:30 Raut
17:00 Vyhlásenie výsledkov

Program GC Fontana Oberwaltersdorf:

8:30 Registrácia
10:00 Postupný štart z jamky č.1 a 10
17:00 – 20:00 Raut a vyhlásenie výsledkov